tyred.se
MENY
Din däck- och fälgspecialist Tryggt och säkert Proffs sedan 1992

Senast uppdaterad 2019-02-28

Tyred i Oskarshamn AB, org nr 556795-6403 är personuppgiftsansvariga för att skydda dina personuppgifter när du använder företagets webbplats, mobila webbplats eller kontaktar företaget via kundtjänst. Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt. Genom att använda vår hemsida och samtycka till denna policy, samtycker du också till vår användning av cookies enligt villkoren i denna policy. I företagets integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss.


Personuppgifter vi samlar in  

Företaget inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Vi samlar in följande personuppgifter från dig.

* Namn, adress, telefonnummer och e-post

* Personnummer, om du själv valt att lämna dessa till oss. Ditt personnummer som du i vissa fall lämnar till oss i kassan vid köp går enbart till betaltjänsten, Avarda, som vi inte kan ta del av.

* Betalningsuppgifter för ditt köp

* IP-adress och information om din användning av företagets webbplats som geografiskt läge, webbläsarens typ, länkkälla, längden på besök samt sidvisningar/webbplatsnavigering.

* Information om alla transaktioner som genomförs mellan dig och oss på eller i relation till denna webbplats, inklusive uppgifter om inköp som du gör av våra varor eller tjänster.

* Eventuell information som du väljer att skicka till oss via e-post.

Hur vi använder insamlad information

Företaget behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

* För att kunna hantera din beställning/köp.

* Möjliggöra god kundservice/hantera kundtjänstärenden, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.

* Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av webbplatsen. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsanvändningen med hjälp av cookies som i många fall sparas på användarnas datorer. Google´s sekretesspolicy finns på: http://www.google.com/privacypolicy.html.

* För att genom analys av ditt beteende på vår webbsida utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.

* För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen och skydd av personuppgifter i IT-system).

* För att skicka förfrågan om att lämna kundomdömen på t.ex Trustpilot.   

Information som lämnas ut  

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution, IT-tjänster eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användar- och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via cookies. En cookie består av information som skickas från en webbserver till en webbläsare och lagras i webbläsaren. Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Det görs för att webbservern kan identifiera och spåra webbläsaren.

Vi använder "sessioncookies" och "permanenta cookies" på webbplatsen. Vi använder sessioncookies för att lära oss mer om våra användare medan du navigerar på webbplatsen. Vi använder permanenta cookies för att möjliggöra för vår hemsida att känna igen dig när du besöker den.

Session-cookies raderas från din dator när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies är lagrade på datorn tills de tas bort, eller tills de når ett särskilt angivet utgångsdatum. 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter  

I och med att du lämnar uppgifter till företaget ger du din tillåtelse till att företaget registrerar, lagrar och behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling hänvisar företaget till att behandlingen är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet mellan dig och företaget, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. Om företaget använder sig av berättigatt intresse som grund, kommer det endast att göras för de ändamål som angetts ovan.

Om du vill veta mer om vår avvägning vi gjort när vi bedömer berättigat intresse är du alltid välkommen att kontakta oss. Information finner du under, kontakta oss. 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen som t.ex. garantivillkor för våra produkter eller eventuella reklamationer.

Dina rättigheter och val  

Rätt till tillgång 

Vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få infomation om behandlingen. Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du gör en ansökan elektroniskt. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om:

* Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

* Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

* Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

* Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som företaget omfattas av.

 

Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bl a om:

* Behandlingen behövs för att utöva någons rätt till yttrande- och informationsfrihet.

* För att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

* För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.   

Klagomål till tillsynsmyndigheten  

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritets-skyddsmyndigheten). 

Om lämnande av uppgifter krävs enligt avtal eller lag    

Den insamling av dina personuppgifter som vi gör inom ramen för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan våra rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi behöver i så fall neka dig köpet.